SPECIFIKACIJA

Setovi za elektroinstalacije aparata za domaćinstvo i drugih uređaja

Bakarna užad

OPIS PROIZVODA

Setovi se izrađuju od finožičnog provodnika tipa Si/F (SRPS N.C3.410) i P/F (SRPS N.C3.202) ili drugih u zavisnosti od aparata za koje su namenjeni. Za setove se upotrebljavaju provodnici sledećih preseka: 0.5mm2, 0.75mm2, 1.0mm2, 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2 i 6mm2. Provodnici se isecaju na odgovarajuće dužine, blankiraju i na krajeve zakivaju odgovarajući kontaktni elementi. Tako pripremljene veze se montiraju u kablovski set (snop) koji je potpuno spreman za linijsku ugradnju u aparate i uređaje.

BOJA PAKOVANJA

             
   
 

Po želji kupca

PODRUČJE UPOTREBE

Automobilska industrija, aparati za domaćinstvo, električni kotlovi i drugi uređaji.

PAKOVANJE

Pakovanje se vrši u veze, PVC folije, kartonsku ambalažu ili po zahtevu kupca.

 

 
PDF verzija