SPECIFIKACIJA

Izolovana okrugla bakarna žica (2SS)

Tip 2SS

(SRPS N.C7.120)Termička klasa F i H

 

OPIS PROIZVODA

Izolovana okrugla bakarna žica se sastoji od meko žarene bakarne žice dva puta obavijene staklenim vlaknom i lakirane sa dva sloja pečenog silikonskog laka. Konstruktivno-tehnički podaci dati su u tabeli, a moguća je izrada međudimenzija u intervalu od 0,50 do 3,20 sa promenom prečnika za 0,1mm.

BOJA PAKOVANJA

   

PODRUČJE UPOTREBE

Provodnici su namenjeni za razne vrste namotaja kod elektromotora i transformatora koji rade na povišenoj temperaturi. Klasa H: 180° C trajno, Klasa F:155° C trajno.

PAKOVANJE

U koturovima ili na bubnjevima po želji kupca.

 

Dimenzije
(mm)
Nazivni presek
(mm2)
Spoljni prečnik
(mm)
Masa provodnika
(kg/km)
0,55 0,2374 0,779 3,814
0,60 0,2826 0,829 4,216
1,50 1,7662 1,740 17,350
1,60 2,0096 1,880 19,650
2,10 3,4618 2,385 32,900
2,20 3,7994 2,485 35,950
2,50 4,9062 2,790 46,300
2,60 5,4066 2,890 50,050
2,90 6,6018 3,190 61,900
3,00 7,065 3,290 66,100
3,10 7,5438 3,440 70,600
3,20 8,0384 3,540 75,100
PDF verzija