SPECIFIKACIJA

Instalacioni provodnici (PP/R)

Tip PP/R

(SRPS N.C3.230)


NYIFY

(VDE 0250Teil 201)


Nazivni napon 380V

Ispitni napon 2000V

Bakarna užad

OPIS PROIZVODA

Kablovi sa razmaknutim žilama sastoje se od dve ili tri žile sa izolacijom od PVC mase koje su međusobno paralelne i obložene zajedničkim plaštom. Konstruktivno-tehnički podaci dati su u tabeli.

BOJA PAKOVANJA

Plašt je crne boje.

PODRUČJE UPOTREBE

Kablovi su namenjeni za izvođenje elektroenergetskih instalacija u suvim prostorijama za trajno polaganje u malter ili pod malter. Najvišta temperatura kabla ne sme pređi 70° C.

PAKOVANJE

Pakovanje u koturovima po 100m ili na bubnjevima.

 

Broj i nazivni presek provodnika
(mm2)
Konstrukcija provodnika
(mm)
Debljina izolacije
(mm)
Debljina plašta
(mm)
Najveće spoljne mere
(mm)
Najmanji električni otpor izolacije
(MOxkm)
Masa
(kg/km)
2x1,5 1x1,38 0,6 0,6 4,4x12,0 0,01 62,1
2x2,5 1x1,78 0,7 0,7 5,2x13,5 0,009 94,9
2x4,0 1x2,26 0,8 0,7 6,0x15,5 0,008
3x1,5 1x1,38 0,6 0,6 4,4x19,5 0,01 88,6
3x2,5 1x1,78 0,7 0,7 5,2x22,5 0,009 148,6
3x4,0 1x2,26 0,8 0,7 6,0x25,0 0,008
PDF verzija