SPECIFIKACIJA

Provodnici za prenosna trošila (PP/J)

Tip PP/J

(SRPS N.C3.302)


HO5VV-F

(HD.21.5.S2)


Nazivni napon 300/500V

Ispitni napon 2000V

Bakarna užad

OPIS PROIZVODA

Provodnici za prenosna trošila sastoje se od 2,3,4 ili 5 savitljivih bakarnih provodnika izolovanih PVC masom i plaštom od PVC mase. Konstruktivno-tehnički podaci dati su u tabeli.

BOJA PAKOVANJA

   Boje žila zavisno od broja su crna, plava, braon i žuto-zelena. Boja plašta je bele, sive ili crne boje.

PODRUČJE UPOTREBE

Savitljivi kablovi tipa PP/J upotrebljavaju se za priključenje prenosnih trošila namenjenih za srednje teške uslove rada u domaćinstvima, poslovnim prostorijama i sl. Uključujući vlažne prostorije. Najviša dozvoljena temperatura provodnika je 70° C. Radna temperatura 5° C do 70° C za rad u pokretnom stanju, -40° C do 70° C za rad u stabilnom (fiksnom) stanju.

PAKOVANJE

Pakovanje u koturovima po 50 i 100m ili na bubnjevima.

 

Nazivni presek provodnika
(mm2)
Debljina izolacije
(mm)
Debljina plašta
(mm)
Najveći spoljašnji prečnik
(mm)
Najmanji električni otpor izolacije
(MOxkm)
Masa
(kg/km)
2x0,75 0,6 0,8 7,4 0,011 56,5
2x1,0 0,6 0,8 7,6 0,010 66,4
2x1,5 0,6 0,8 8,2 0,009 84,3
2x2,5 0,7 1,0 10,5 0,008 130,8
3x0,75 0,6 0,8 7,8 0,011 66,7
3x1,0 0,6 0,8 8,0 0,010 78,3
3x1,5 0,6 0,8 8,6 0,009 102,9
3x2,5 0,7 1,0 11,0 0,008 139,3
4x0,75 0,6 0,8 8,4 0,011 80,65
4x1,0 0,6 0,8 8,6 0,010 99,4
4x1,5 0,6 1,0 9,8 0,009 136,9
4x2,5 0,7 1,2 12,5 0,008 205,4
5x0,75 0,6 1,0 9,5 0,011 102,8
5x1,0 0,6 1,0 9,8 0,010 121,36
5x1,5 0,6 1,0 10,5 0,009 168,1
5x2,5 0,7 1,2 13,5 0,008 228,1
PDF verzija