SPECIFIKACIJA

Višežilni finožični bakarni provodnici (SiSi/F)

Tip SiSi/F

(PUBLIKACIJA CEE-2)


N2GMH2G

(0,75 do 2,5/VDE 0250 Teil 816)
(IEC Publ. 245 - 1)(BS 6889)Nazivni napon 1000V

Ispitni napon 2000V

Bakarna užad

OPIS PROIZVODA

Kablovi se sastoje od finožičnih bakarnih užadi izolovanih slojem silikonske gume, međusobno použeni i prevučeni plaštom od silikonske gume. Konstruktivno-tehnički podaci dati su u tabeli.

BOJA PAKOVANJA

         
   

Po želji kupca

PODRUČJE UPOTREBE

Kablovi su namenjeni za izvođenje elektroenergetskih instalacija pod vrlo teškim uslovima. Radne temperature -40° C do +180° C i gde je potrebna sigurnost u radu, u avioindustriji, termo i hidroelektranama, železarama itd.

PAKOVANJE

U buntovima ili na bubnjevima.

 

Nazivni presek provodnika
(mm2)
Debljina izolacije
(mm)
Debljina plašta
(mm)
Najveći spoljašnji prečnik
(mm)
Masa
(kg/100m)
Masa
(kg/km)
2x0,75 0,6 0,8 6,4 5,3 52,5
2x1,0 0,6 0,8 7,2 6,0 61,1
2x1,5 0,7 1,0 8,5 8,2 87,8
2x2,5 0,8 1,1 10,1 13,5 130,3
2x4,0 0,8 1,1 11,3 19,1 185,1
2x6,0 0,8 1,5 14,0 27,42 278,1
2x10 1,0 1,5 15,0 30,0 487,0
3x0,75 0,6 0,8 7,2 6,4 62,8
3x1,0 0,6 0,9 7,9 7,8 76,4
3x1,5 0,7 1,0 9,0 9,8 106,9
3x2,5 0,8 1,1 10,6 15,2 168,4
3x4,0 0,8 1,1 12,0 22,4 245,3
3x6,0 0,8 1,5 14,8 33,84 346,4
3x10 1,0 2,0 19,5 47,0 594,4
4x0,75 0,6 1,0 8,3 8,4 82,9
4x1,0 0,6 1,0 8,7 9,5 92,4
4x1,5 0,7 1,0 9,7 12,2 130,4
4x2,5 0,8 1,1 11,7 18,9 196,7
4x4,0 0,8 1,4 13,8 29,5 308,6
4x6,0 0,8 1,8 16,7 44,21 455,2
4x10 1,0 2,0 21,3 52,0 744,1
5x0,75 0,6 1,0 9,0 10,1 99,7
5x1,0 0,6 1,0 9,5 11,6 112,9
5x1,5 0,7 1,0 10,6 14,8 159,0
5x2,5 0,8 1,1 12,7 22,9 240,4
5x4,0 0,8 1,1 15,0 35,9 374,8
5x6,0 0,8 1,8 18,3 53,5 549,9
PDF verzija